Γράμμα ΙΝΟΞ Κουτιαστό

Ανοξείδωτα γράμματα με όψη από έγχρωμο πλέξιγκλας. Ο φωτισμός διαχέεται από την όψη του γράμματος.

Tεχνικές Προδιαγραφές:

 • 8 cm Βάθος γράμματος (Στάνταρντ)
 • 0,6 mm Πάχος πλαϊνού (Σόκορου)
 • 1 mm Πάχος εμπρόσθιου προφίλ
 • 0.6 mm Πάχος οπίσθιου μέρους
 • 3 mm Πάχος ακρυλικού (Εμπρόσθιας όψης)

Χρησιμοποιείτε τον Εκτιμητή Κόστους για να επισπεύσετε την παραγγελία σας.

Στην βασική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα leds. Για να συμπεριληφθούν τα leds, παρακαλώ ζητήστε μας προσφορά. Τα σχέδια απαιτούνται είτε για την τοποθέτηση Νέον ή για την ευκολότερη εγκατάσταση της επιγραφής.

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

ΙΝΟΞ Κουτιαστά

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Ο εκτιμητής υπολογίζει ενδεικτικές τιμές.

Για ακριβές κόστος ζητήστε μας προσφορά.

Γράμμα ΙΝΟΞ Τύπου Κρυφού Φωτισμού

Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτα γράμματα. Ο φωτισμός είναι κρυφός και διαχέεται από την πίσω όψη του γράμματος.

Tεχνικές Προδιαγραφές:

 • 4 cm Βάθος γράμματος (Στάνταρντ)
 • 1 mm Πάχος εμπρόσθιου μέρους
 • 0,6 mm Πάχος πλαϊνού (Σόκορου)

Χρησιμοποιείτε τον Εκτιμητή Κόστους για να επισπεύσετε την παραγγελία σας.

Στην βασική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα leds. Για να συμπεριληφθούν τα leds, παρακαλώ ζητήστε μας προσφορά. Τα σχέδια απαιτούνται είτε για την τοποθέτηση Νέον ή για την ευκολότερη εγκατάσταση της επιγραφής.

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

ΙΝΟΞ Τύπου Κρυφού Φωτισμού

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Ο εκτιμητής υπολογίζει ενδεικτικές τιμές.

Για ακριβές κόστος ζητήστε μας προσφορά.

Γράμμα Ορειχάλκινο Κουτιαστό

Ορειχάλκινα γράμματα με όψη από έγχρωμο πλέξιγκλας. Ο φωτισμός διαχέεται από την όψη του γράμματος.

Tεχνικές Προδιαγραφές:

 • 8 cm Βάθος γράμματος (Στάνταρντ)
 • 0,6 mm Πάχος πλαϊνού (Σόκορου)
 • 1 mm Πάχος εμπρόσθιου προφίλ
 • 0.6 mm Πάχος οπίσθιου μέρους
 • 3 mm Πάχος ακρυλικού (Εμπρόσθιας όψης)

Χρησιμοποιείτε τον Εκτιμητή Κόστους για να επισπεύσετε την παραγγελία σας.

Στην βασική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα leds. Για να συμπεριληφθούν τα leds, παρακαλώ ζητήστε μας προσφορά. Τα σχέδια απαιτούνται είτε για την τοποθέτηση Νέον ή για την ευκολότερη εγκατάσταση της επιγραφής.

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Ορειχάλκινα Κουτιαστά

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Ο εκτιμητής υπολογίζει ενδεικτικές τιμές.

Για ακριβές κόστος ζητήστε μας προσφορά.

Γράμμα Ορειχάλκινο Τύπου Κρυφού Φωτισμού

Χρησιμοποιείτε τον Εκτιμητή Κόστους για να επισπεύσετε την παραγγελία σας.

Tεχνικές Προδιαγραφές:

 • 4 cm Βάθος γράμματος (Στάνταρντ)
 • 1 mm Πάχος εμπρόσθιου μέρους
 • 0,6 mm Πάχος πλαϊνού (Σόκορου)

Στην βασική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα leds. Για να συμπεριληφθούν τα leds, παρακαλώ ζητήστε μας προσφορά. Τα σχέδια απαιτούνται είτε για την τοποθέτηση Νέον ή για την ευκολότερη εγκατάσταση της επιγραφής.

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Όψη Χρυσού Καθρέπτη (Ανοδιωμένο)

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Ο εκτιμητής υπολογίζει ενδεικτικές τιμές.

Για ακριβές κόστος ζητήστε μας προσφορά.

Γράμμα Γαλβανιζέ Κουτιαστό

Γαλβανιζέ γράμματα βαμμένα στο χρώμα της αρεσκείας σας με όψη από έγχρωμο πλέξιγκλας. Ο φωτισμός διαχέεται από την όψη του γράμματος.

Tεχνικές Προδιαγραφές:

 • 8 cm Βάθος γράμματος (Στάνταρντ)
 • 0,6 mm Πάχος πλαϊνού (Σόκορου)
 • 1 mm Πάχος εμπρόσθιου προφίλ
 • 0,6 mm Πάχος οπίσθιου μέρους
 • 3 mm Πάχος ακρυλικού (Εμπρόσθιας όψης)

Χρησιμοποιείτε τον Εκτιμητή Κόστους για να επισπεύσετε την παραγγελία σας.

Στην βασική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα leds. Για να συμπεριληφθούν τα leds, παρακαλώ ζητήστε μας προσφορά. Τα σχέδια απαιτούνται είτε για την τοποθέτηση Νέον ή για την ευκολότερη εγκατάσταση της επιγραφής.

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Γαλβανιζέ Κουτιαστά

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Ο εκτιμητής υπολογίζει ενδεικτικές τιμές.

Για ακριβές κόστος ζητήστε μας προσφορά.

Γράμμα Γαλβανιζέ Τύπου Κρυφού Φωτισμού

Εξ'ολοκλήρου γαλβανιζέ γράμματα βαμμένα στο χρώμα της αρεσκείας σας. Ο φωτισμός είναι κρυφός και διαχέεται από την πίσω όψη του γράμματος.

Tεχνικές Προδιαγραφές:

 • 4 cm Βάθος γράμματος (Στάνταρντ)
 • 1 mm Πάχος εμπρόσθιου μέρους
 • 0,6 mm Πάχος πλαϊνού (Σόκορου)

Χρησιμοποιείτε τον Εκτιμητή Κόστους για να επισπεύσετε την παραγγελία σας.

Στην βασική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα leds. Για να συμπεριληφθούν τα leds, παρακαλώ ζητήστε μας προσφορά. Τα σχέδια απαιτούνται είτε για την τοποθέτηση Νέον ή για την ευκολότερη εγκατάσταση της επιγραφής.

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Γαλβανιζέ Τύπου Κρυφού Φωτισμού

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Ο εκτιμητής υπολογίζει ενδεικτικές τιμές.

Για ακριβές κόστος ζητήστε μας προσφορά.

Γράμμα Κουτιαστό Αλουμινίου

Αλουμινίου γράμματα με όψη από έγχρωμο πλέξιγκλας. Ο φωτισμός διαχέεται από την όψη του γράμματος.

Tεχνικές Προδιαγραφές:

 • 11 cm Βάθος γράμματος
 • 1 mm Πάχος πλαϊνού (Σόκορου)
 • 1 mm Πάχος οπίσθιου μέρους
 • 3 mm Πάχος ακρυλικού (Εμπρόσθιας όψης)

Χρησιμοποιείτε τον Εκτιμητή Κόστους για να επισπεύσετε την παραγγελία σας.

Στην βασική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα leds. Για να συμπεριληφθούν τα leds, παρακαλώ ζητήστε μας προσφορά. Τα σχέδια απαιτούνται είτε για την τοποθέτηση Νέον ή για την ευκολότερη εγκατάσταση της επιγραφής.

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Κουτιαστά Αλουμινίου

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Ο εκτιμητής υπολογίζει ενδεικτικές τιμές.

Για ακριβές κόστος ζητήστε μας προσφορά.

Γράμμα Ακρυλικό Μεταλλικής Όψης

Χρησιμοποιείτε τον Εκτιμητή Κόστους για να επισπεύσετε την παραγγελία σας.

Tεχνικές Προδιαγραφές:

 • 3 mm, 5 mm, 10 mm Πάχος ακρυλικού (Στάνταρντ)
 • 1 mm Πάχος μεταλλικής όψης

Τα σχέδια απαιτούνται για την ευκολότερη εγκατάσταση της επιγραφής.

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Ακρυλικά Με Όψη Μετάλλου

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Ο εκτιμητής υπολογίζει ενδεικτικές τιμές.

Για ακριβές κόστος ζητήστε μας προσφορά.

Γράμμα Ακρυλικό Πλακάτ

Γράμματα από πλέξιγκλας στο χρώμα της αρεσκείας σας και σε διάφορα πάχη.

Tεχνικές Προδιαγραφές:

 • 3 mm, 5 mm, 10 mm Πάχος ακρυλικού

Χρησιμοποιείτε τον Εκτιμητή Κόστους για να επισπεύσετε την παραγγελία σας.

Τα σχέδια απαιτούνται για την ευκολότερη εγκατάσταση της επιγραφής.

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Ακρυλικά Γράμματα Πλακάτ

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Ο εκτιμητής υπολογίζει ενδεικτικές τιμές.

Για ακριβές κόστος ζητήστε μας προσφορά.

Γράμμα Μεταλλικό Πλακάτ

Ανοξείδωτα Γράμματα από λεπτό έλασμα πάχους 1mm.

Tεχνικές Προδιαγραφές:

 • 1 mm Πάχος Μετάλλου ( ΙΝΟΧ, Μπρούντζος)

Χρησιμοποιείτε τον Εκτιμητή Κόστους για να επισπεύσετε την παραγγελία σας.

Τα σχέδια απαιτούνται για την ευκολότερη εγκατάσταση της επιγραφής.

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Μεταλλικά Γράμματα Πλακάτ

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Ο εκτιμητής υπολογίζει ενδεικτικές τιμές.

Για ακριβές κόστος ζητήστε μας προσφορά.

Γράμμα PVC Πλακάτ

Γράμματα από αδιάβροχο PVC βαμμένα στο χρώμα της αρεσκείας σας (απομίμηση ξύλου) σε διάφορα πάχη.

Tεχνικές Προδιαγραφές:

 • 10 mm Πάχος PVC

Χρησιμοποιείτε τον Εκτιμητή Κόστους για να επισπεύσετε την παραγγελία σας.

Τα σχέδια απαιτούνται για την ευκολότερη εγκατάσταση της επιγραφής.

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

PVC Πλακάτ

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Ο εκτιμητής υπολογίζει ενδεικτικές τιμές.

Για ακριβές κόστος ζητήστε μας προσφορά.

Τρισδιάστατα Λογότυπα Μονής-Διπλής Όψης


Τρισδιάστατα Λογότυπα Μονής-Διπλής Όψης

Κατασκευή κουτιών από ανοξείδωτο ή γαλβανιζέ μέταλλο με κούφια γράμματα πίσω απο τα οποία προσαρμόζεται έγχρωμο φωτεινό πλέξιγκλας.

Τα κουτιά κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας.